Game design, Unity & VR: интензивен курс в разработването на видеоигри и приложения.

Открийте света на разработването на игри и приложения с този интензивен курс. Научете основите на Unity и погледнете бъдещето през призмата на VR технологиите. Не изпускайте тази възможност!

Този курс е идеален за начинаещи и за всеки, който има интерес към гейминг индустрията и разработването на игри. Независимо дали искате просто да опитате нещо ново или имате амбиции да станете професионален разработчик на игри, нашият курс е идеалното място да започнете.

 

Следващият курс започва на 16 Декемри

Курса е подходящ за начинаещи!

Умения и ползи

След изкарване на курса ще имате възможността:

Да се присъедините към общноста, да ползвате залата, оборудването и ресурсите на DevHubOne. За ученици е безплатно.

Да продължите да се обучавате и да разработвате игри и приложения с други курсове, ментори и експерти от бранша.

Базови познания на Unity

Курсистите ще придобият базови познания за работа с Unity и разработването на видео игри и приложения.

Виртуална Реалност

След завършване на курса курсистите ще знаят как да оперират с различните видове очила за виртуална реалност.

Достъп до зала и техника

Възможност за ползване на зала и техника

Всеки курсист, който завърши курса, ще има базовите познания да работи самостоятелно и ще има достъп.

Програма на курса:

Цялостен курс – 4 Модула (16 часа)

Интензивният курс по разработване на видеоигри и приложения е осигурено с практически задачи обучение, което дава ценни познания в ключови области на гейм дизайна. Обучението разкрива основите на разработката на игри и приложения, представя работата с Unity – водещата платформа за разработка на игри, разглежда възможностите на VR технологиите и предлага практически опит в създаването на мини игра или приложение. С този курс се стимулира креативното и техническо мислене, като се обединяват в няколко интензивни и практически ориентирани дни на обучение.

4 часа и 15 минути

Въведение в разработването на видеоигри и приложения

Осигурява общ преглед на света на видеоигрите и приложенията. Участниците се потапят в разнообразието от видове игри и приложения, научават за цялостния процес на разработване, разглеждат различните роли в екипа за разработка и оценяват широкото разнообразие от технологии и инструменти, използвани в индустрията.

– Дефиниция на видеоигра и приложение.

– Различни типове видеоигри и приложения.

– Различните платформи за видеоигри и приложения (компютър, мобилни устройства, конзоли, VR и AR устройства).

– Преглед на пазара на видеоигри и приложения и тенденции.

– Стъпки в процеса на разработка.

– Различните роли в екипа за разработка на игри и приложения (програмист, дизайнер, артист, звуков дизайнер, продуцент и др.).

– Общ преглед на цикъла на разработка на софтуер (от идея до разпространение).

– Разработка на Game Design Document (GDD) и Technical Design Document (TDD).

– Разбиране на UX/UI в контекста на разработването на игри и приложения.

– Представяне на различните технологии и инструменти, използвани в разработката на игри и приложения (Unity, Unreal Engine, Godot и др.).

– Въведение в програмния език C# като основен език за разработка в Unity.

– Обсъждане на важността от оптимизации и съвместимост при разработването на игри и приложения.

– Общ преглед на пазара на видеоигри и приложения.

– Различни модели за монетизация на видеоигри и приложения (еднократна продажба, абонамент, “freemium”, вградени покупки и др.).

– Преглед на тенденции и перспективи в индустрията на видеоигрите (VR/AR, облачнен гейминг, стрийминг на игри и др.).

6 часа и 30 минути

Основи на Unity

Представя работата с Unity – водеща платформа за разработка на игри и приложения. Участниците се запознават с основните концепции и умения, необходими за ефективна работа с Unity, включително работа с интерфейса, създаване на сцени, програмиране на игрови обекти и използване на вградените инструменти за тестване и оптимизация.

– Общ преглед на Unity като платформа за разработка на игри и приложения.

– Разбиране на интерфейса на Unity.

– Създаване на прост проект и запознаване със средата за разработка.

– Разбиране на обектите в Unity и тяхната йерархия.

– Обяснение на сцените в Unity и как се използват за организиране на играта или приложението.

– Използване на компоненти за добавяне на функционалност към обектите.

– Практически упражнения по създаване и модифициране на обекти, сцени и компоненти.

– Обяснение на програмният език C#, използван в Unity.

– Въведение в програмирането на събития в играта, като взаимодействие с обекти, анимации и др.

– Въведение в системата на физиката в Unity.

– Практически упражнения по създаване и модифициране на скриптове.

– Обяснение на концепцията за асети в Unity.

– Навигация и използване на Asset Store.

– Практическо упражнение с добавяне и използване на асети от Asset Store в проект.

– Планиране на проста игра или приложение.

– Разработка на играта или приложението, като се използват усвоените до момента умения.

– Тестване на играта или приложението и разрешаване на проблеми.

1 час и 15 минути

Въведение във Виртуалната Реалност

Предлага преглед на виртуалната реалност – иновативни технологии, които променят начина, по който играем и взаимодействаме с дигиталния свят. Участниците ще се запознаят с основните концепции, видове игри и приложения, устройства и потенциални перспективи в тези области.

– Обяснение на понятията “виртуална реалност” (VR) и “добавена реалност” (AR).

– Разликите между VR и AR и как се използват в различни контексти.

– Преглед на различни видове игри и приложения, създадени за VR и AR, като се подчертават уникалните им характеристики и възможности.

– Обсъждане на това как се различава разработката на игри и приложения за VR и AR от стандартните платформи.

– Преглед на различните устройства за VR и AR, включително мобилни устройства, специализирани слушалки и др.

– Обсъждане на потенциални рискове при използване на VR, като морска болест, дезориентация, стрес и зрителни проблеми.

– Предпазни мерки и съвети за безопасно използване на VR технологии.

– Обсъждане на текущите тенденции и бъдещите перспективи в областите на VR и AR, включително предвидени развитие и възможности.

4 часа

Разработване на мини игра или приложение

Завършващият модул дава възможност за практическо приложение на натрупаните знания и умения. Участниците работят върху своя собствена мини игра или приложение, като използват предварително подготвени асети и материали, което им позволява да усетят удоволствието и предизвикателствата на създаването на собствена игра.

Ще получите:

След успешното завършване на курса, участниците ще имат

Твърда основа на познания за разработването на видеоигри и приложения. Ще бъдат запознати с важните роли в екипа за разработка, основите на работа с Unity – лидерът в разработката на игри, и ще бъдат въведени в света на виртуалната и допълнената реалност. Освен теоретичните знания, участниците ще имат възможността да приложат наученото в практиката, като създадат собствена мини игра или приложение. Това ще им предостави важна практическа подготовка и увереност за бъдещо развитие в сферата на разработката на игри.

Водещи на курса

Партньори

ReachForChange :
Рувекс :
ЗекЕнг :
ГудГейм :
Imperia Online :
Escreo :
Sentra : Brand Short Description Type Here.
51 Елисавета Багряна :

Регистрация

Курсът е с обща продължителност 18 часа, с присъствена форма на обучение. Цената на курса е 320 лв. Курсът ще бъде проведен на 16 и 17 Декември в залата на ДевХъбЕдно, която се намира на адрес: ул. „Проф. Александър Танев“ 11, ж.к. Младост 4, София.

Залата е оборудвана с цялата нужна техника, не е необходимо участниците да идват със свои компютри.

Цена на курса: 320 лева