Лични данни (ЛД) е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните ЛД е основно тяхно право, гарантирано от закона. Това право не е абсолютно.

Политиката за поверителност (ПП) е неразделна част от Общите условия за ползване на Уебсайта. Тя може периодично да се променя и актуализира, и актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Уебсайт, с датата на последната актуализация, отбелязана в началото на ПП. Уебсайтът използва “бисквитки” съгласно Правилата за “бисквитки” („cookies“), описани по-долу.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Фондация ДевХъбЕдно (DevHubOne) ЕИК 207055791, гр.Костинброд, ул.Ивайло 1,

можете да се свържете с нас на имейл : [email protected] и на телефон 0884 507676

Нашата Политика за поверителност пояснява следното

ПП пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашия Уебсайт и целите, за които ги обработваме, както и на кого ги представяме. Практиките, описани в настоящата ПП, са приложими само за информация, която ни предоставяте чрез използването на нашия Уебсайт. Когато използвате www.devhubone.com (“Уебсайта”), независимо дали само го посещавате, за да се запознаете с нашата дейност,, пишете ни имейл или ни изпращате съобщение чрез попълване на контактна форма, вие споделяте информация, която може да съдържа ЛД. Съгласие за обработка на ЛД на малолетни лица се дава вместо тях от родител или настойник, а за непълнолетните – от лицето, със съгласието на родител или попечител.

Информацията, която събираме за вас

Лични данни, които Вие ни предоставяте. Например, когато кандидатствате за присъединяване към програмите ни, проявявате интерес да се включите към тях, когато се регистрирате за дадено събитие, което ние организираме, когато правите дарение към нас, когато комуникирате с нас, използвайки социални медии, имейл или телефон, или ни предоставяте личните си данни по друг начин. Когато се регистрирате при нас или се свържете с нас чрез формуляр за уеб заявка, ние ще поискаме лична информация, като вашето име, имейл адрес и телефонен номер, които ще се съхраняват заедно с профила ви в нашата база данни за контакти.

Информация от трети страни. Подобно на повечето организации, ние можем да видим кой браузър използвате, вашия IP адрес и какви компютърни операционни системи използвате. Можем да използваме тази информация, за да подобрим услугите, които предлагаме.

Според приложимото законодателство за защита на личните данни, някои категории лични данни са по-чувствителни от други. Това са т.нар. “чувствителни лични данни” и включват данни за здравословното състояние, расов или етнически произход, религиозни убеждения и политически възгледи (моля, имайте предвид, че това е неизчерпателен списък). Ние събираме чувствителни лични данни за лицата, само когато има ясна причина за това. Например, когато едно лице кандидатства за присъединяване към нашата програма и трябва да разберем какви, ако има такива, трябва да бъдат направените разумни корекции в нашите процеси на оценяване. Също така можем да съберем тази информация за целите на мониторинга, като предварително сме направили необходимия тест за пропорционалност.

Също така можем да събираме чувствителни лични данни, ако публикувате информацията или ако ни разкажете за вашите преживявания като част от нашата програма или по време на вашето собствено образование. В такива случаи винаги ще Ви разясняваме, когато събираме тази информация, кои категории чувствителни лични данни събираме и защо.

За какви цели я използваме:

 • В отговор на вашите запитвания;
 • За обработване на вашите заявления/молби;
 • За обработване на попълнените от вас наши формуляри, както и по-нататъшно обработване на данните за целите на сключване, изпълнение и отчитане на договори;
 • За персонализиране на комуникацията с вас;
 • За регистрация за събитие или участие в програма;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • За разработване на нови програми.

На какво основание обработваме вашите ЛД

 • Договорно и преддоговорно задължение – за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключването на договор за финансиране, както и за сключването и изпълнението на такъв;
 • Законово задължение – за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват, напр. за финансово-счетоводни цели;
 • Вашето съгласие – ние автоматично получаваме вашето съгласие за обработване, както и за публично огласяване, когато доброволно ни изпращате информация за участия и успехи на децата си;
 • Легитимен интерес – за целите на нашите легитимни интереси в качеството ни на финансираща организация, предоставяща безвъзмездна финансова помощ, подкрепяща и подпомагаща развитието на таланти в Република България, която се ръководи от определени принципи и ценности. Нашата дейност подлежи на вътрешен и външен одит. Ние имаме нужда от определена информация и ЛД, за да можем да предотвратим евентуални злоупотреби с отпуснатите средства. За да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние трябва да оценим и евентуално да популяризираме резултатите от всеки един проект.
 

Срок на съхранение на вашата информация

Ние съхраняваме ЛД за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон.

С кого споделяме вашите ЛД

ДевХъбЕдно се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на ЛД на всички потребители на Уебсайта. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние не предаваме или разкриваме, както и не разрешаваме на никого извън нашата фондация и упълномощени от нея лица, достъп до или използване на вашата лична информация. Ние можем да споделяме вашите данни с: (1) наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашия Уебсайт; (2) партньори на ДевХъбЕдно в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; (3) на лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги. Ние си запазваме правото да разкрием личните ви данни и информация на компетентните органи в случаите и при условията, предвидени в закона.

Вашите права

Общият регламент за защита на личните данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно, Вие имате:

–    Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме

Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес [email protected]

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

–    Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес [email protected], ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

–    Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

Имате право да:

възразите срещу използването на Вашите лични данни;

или поискате да изтрием личните Ви данни;

или да поискате ограничаване на обработката;

или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

–    Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на [email protected], ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени услуги.

Какви бисквитки използваме?

 • Нашият уебсайт https://devhubone/ използва бисквитки с цел улесняване разглеждането на уебсайта ни, подобряване неговата функционалност и оптимизация с оглед Вашите предпочитания. Много бисквитки съдържат уникален идентификатор, който позволява на уебсайта ни да разграничават Вашия браузър от интернет браузъри, които съдържат други “бисквитки”. Чрез използване на “бисквитки” фондация “Заедно в час” може да Ви предостави по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без тях, напр. да не въвеждате данни за достъп всеки път, когато осъществите достъп до уебсайта ни.
 • Можете да предотвратите инсталацията на бисквитките или да ги блокирате, като чрез настройката на браузъра Ви, откажете всички или някои бисквитки. Освен това, вече зададените “бисквитки” могат да бъдат изтрити по всяко време чрез Вашия интернет браузър или други софтуерни програми. Ако решите да деактивирате настройката на “бисквитките” в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.
 • Моля да обърнете внимание, че съществуват и задължителни за работата на нашия уебсайт бисквитки, които не могат да бъдат изключени, ако желаете да го ползвате.
 

С кликване върху бутона “Разбрах” в банера на “бисквитките” или с продължаването напред в нашия Уебсайт, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с употребата на бисквитки. 

Можете по всяко време да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки”, които са запазени на вашия компютър или да ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Уебсайта. За повече информация относно „бисквитките”, можете да посетите www.allaboutcookies.org.

Промени в тази политика за поверителност

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще ви уведомим за значителни промени в начина, по който боравим с личните Ви данни, като поставим забележимо известие на уебсайта и изпратим имейл до лицата, спрямо които измененията ще се отразят. Ако продължите да използвате нашия уебсайт и услуги, ще се счита, че сте се запознали с тези промени.