Какво е DevHubOne?

Същността на DevHubOne е създаване на устойчива концепция и зала за  безплатно обучение(за ученици), самообучение и споделяне на знания.

DevHubOne е продължение и надграждане на ученическия ми проект Зона51 от 2017г. за безплатно обучение на учениците за разработване на видео игри и приложения за PC, Mobile и VR/AR на  Unity3D.

Тази година 2022 след като спечелихме безвъзмездно финансиране и двугодишен обучителен инкубатор с мониторинг по програмата “Да отворим къга” на Reach for Change, създадохме фондация DevHubOne.

Всеки, който има интерес в сферата на разработване на видео игри и приложения за VR, AR, PC и mobile може да стане член на DevHubOne независимо от своя опит.

Най-важното за нас е да създадем приятелски настроена общност, в която да си помагаме и да се подкрепяме независимо от различията ни като личности. Да работим в екип, да споделяме знания, опит и добри практики.

Целта на DevHubOne в крайна сметка е да ни помогне да се реализираме успешно, да натрупаме опит, да подобрим портфолио си.

Финансиране

Финансирането ще се осигурява от работа по различни проекти, кандидатстване по програми, партньорства, workshops/семинари, презентации, специализирани курсове и мероприятия.

Към настоящияt момент 11.10.2022 от работа по проекти, семейство и приятели под формата на техника и материали за обучение / разработване(асети) са натрупани окoло 29 000 лв.

 

Разчетите които сме направили ни дават основание да смятаме, че устойчиво функциониране на вече създадена “зала” и минимална печалба могат да се постигнат при :

 

12% От работното време на залата да е платено(добре продадено).


Приходи от реализиране на проекти (игри приложения и др.) създадени в залата или от мен.


Кандидатстване по различни програми и грандове. Поради специфичния характер на дейността не залагам големи очаквания. Но при евентуални постъпления, средствата ще се използват за създаване на проекти и закупуване, скъпоструващо оборудване на залата.