Какво е DevHubOne?

Същността на DevHubOne е създаване на устойчива концепция и зала за  безплатно обучение(за ученици), самообучение и споделяне на знания.

DevHubOne е продължение и надграждане на ученическия проект Зона51 на Васил от 2017г. за безплатно обучение на учениците за разработване на видео игри и приложения за PC, Mobile и VR/AR на  Unity.

2022 година, след като спечелихме безвъзмездно финансиране и двугодишен обучителен инкубатор с мониторинг по програмата “Да отворим къга” на Reach for Change, създадохме фондация в обществена полза DevHubOne.

Всеки, който има интерес в сферата на разработване на видео игри и приложения за VR, AR, PC и mobile може да стане член на DevHubOne независимо от своя опит.

Най-важното за нас е да създадем приятелски настроена общност, в която да си помагаме и да се подкрепяме независимо от различията ни като личности. Да работим в екип, да споделяме знания, опит и добри практики.

Целта на DevHubOne в крайна сметка е да ни помогне да се реализираме успешно, да натрупаме опит и да подобрим портфолио си.

Финансиране

Финансирането се осигурява от работа по различни проекти, кандидатстване по програми, партньорства, workshops/семинари, презентации, специализирани курсове и мероприятия.

Към настоящият момент 11.10.2022 (преди основаване на фондацията) от работа по проекти, семейство и приятели под формата на техника и материали за обучение / разработване(асети) са натрупани окoло 29 000 лв.

До краят на 2023 година залата ни е предоставена безвъзмездно от фирма Рувекс. 

В момента (01.06) търсим спонсор за финансиране на залата за следващата 2024 година.

В момента залата е създадена и финансирана благодарение и с подркепата на нашите спонсори и партньори.