В началото на учебната 2022 година стартира поредния безплатен курс в 51 СУ “Елисавета Багряна” с 2 групи по 8 ученика. До краят на първият срок ще се изучават основните принципи за създаване на игри и приложения, както и Unity3d Basic.

През вторият срок, ще разработват реални приложения и видео игри (за виртуална реалност, компютри и мобилни устройства)

След като залата на DevHubOne се създаде ще бъдат организирани отделни курсове в нея. Които ще бъдат достъпни безплатно за всеки желаещ ученик.