Проектите заедо с общността са най-важните части на ДХО.  Проектите са отажение на уменията, знанията и опита и превръщат думите в дела(продукт). Без значение до колко е успешен даден проект, той е част от развитието ни.

Екипът на ДХО правим всичко възможно проектите да са успешни.  Но всеки трябва ясно да осъзнае, че личнита отдаденост и общността са най-важни. Колкото и да се стараем без общност, която има интерес и личната ангажираност е изключително трудно да се осъществи каквото и да било. Същото важи и за видео игрите. Каквато и игра да сте направили без предварително да сте създали общност или ще имате часичен успех, или ща се провалите.

Проектите могат да се работят от един или повече хора. Желанието ни е във всеки проект участниците да са няколко. Но и при един човек, също ще съдействаме.

При повечето успешни хора ние виждаме проектите, с които са успели и рядко си даваме сметка за десетките неуспешни или частично успешни техни проетки. 

По статистика около десет процента от стариращите компаний са успешни. Подобна е и статистиката за проектите, които на 100% са изпълнили всички първоначално написани параметри. Наша задача и цел е да имаме повече успешни проекти.

Проектите на ДХО имат 3 цели:

  1. Обучение и работа в екип.
  2. Създаване на портфолио за хората, които работят по тях.
  3. Финансиране на ДХО и доход на заинтересованите лица. 

Проектите могат да бъдат игри или приложения за различните платформи и технологии: Виртуална реалност, добавена реалност, компютри, мобилни устройства и дргуди.

Първите проекти, с които започват учениците са предварително разработени от нашият екип. Те са на ниво прототип и ние сме осигурили всички необходими ресурси(асети, модели, GDD, TDD и др.) за тяхното изпълнение.

Стараeм се да избираме проекти, които имат потенциала да се превърнат в успешни пазарни продукти. Естествено при избора се съобразяваме с нивото на знанията и уменията на учениците. Има проекти за начинаещи и напреднали.

Естествено в ДХО може да се работи и по самоинициирани проекти тоест учениците са създателите и инициаторите на проекта.

Ние насърчаваме инициативността и креативността и ще им помогнем с каквото можем. Асети, разработване, популяризиране, реализиране.

Финансирането на проектите, по които работим е изцяло от ДХО.

Разпределение на приходите от проект стават в следната последователност:

Разходи за материяли за проекта. 

Заинтересовани страни, участници в проекта

Финансирането на дейнотта на ДХО.

Финансиране на други проекти.

Екипа по проекта: Проектите могат да се изпълняват от един, двама, трима или повече хора. Инди девелопърите(One man Show), при този вариант един разработчик изпълнява повечето роли и при необходимост ползва външни(фрилансъри) да си създаде своята игра. 

Софтуера, който ползваме за менажирането на проекти е Асана или Дискорд.

Независимо от големината на проекта правилата и критериите са както е в бизнеса.