След първото посещение през 2017 година на Васил Анастасов на голямо събитие в чужбина, той решава да започне да преподава разработване на видео игри и приложения за VR , като извънкласна дейност в столичното  51 СУ “Елисавета Багряна”.


Събитието, на което е бил, а именно DevPlay Romania, оказва силно влияние върху него и тогава той осъзнава две много важни неща, които са:

Едното е, че всеки, уважаващ себе си разработчик/създател на видео игри и приложения, споделя с желание своите знания, независимо от това, колко работа има.

Второто е, че без значение колко е напреднал човек в тази индустрия, усвояването на нови знания е непрекъснат процес, тъй като развитието на технологиите и софтуерите е много динамично.


Нашата история накратко:


2017г. Васил Анастасов започва да преподава в столичното 51 СУ “Елисавета Багряна”.

2018г. Започва преподаването официално като извънкласна дейност за 8-ми клас.

2020г. Решава да създаде зала и да я кръсти DevHubOne, на практика това беше началолото. (Ражда се идеята)


Защо беше необходима залата?
В 51-во училище Васил преподава само на 8 клас, заради натовареността на компютърните зали. И поради тази причина не може да поеме по-горни курсове или повече класове едновременно. Освен това има много ученици, които не разполагат с необходимите ресурси, условия и техника за разработване на игри, приложения и виртуална реалност.


2022г. След четири години преподаване и няколко успешни проекта, които направихме с екипа, който се оформи в началото (Боян, Ани и Илиян), натрупахме достатъчно материали от всеки проект, за да могат учениците да ги използват, когато разработват. (печалбата  от всеки комерсиален проект се заделяше за тази цел)

2022 г. Се създаде НПО вследствие от печелене на конкурс на Reach For Change за двугодишен инкубатор с мониторинг и частично безвъзмездно финансиране.


В момента екипът ни от ентусиасти се състои от 7 човека.

2023г. В началото на годината беше създадена и нашата мечтана зала. Тя се намира в бизнес сграда РУВЕКС и в нея разполагаме с 16 компютъра, 4 очила за вирутална реалност и 2 симулатора.