Какво е Unity3d и за какво се ползва?

Unity3D е просто казано, най