Писана през 2018 година

от Васил Анастасов

Част първа – Есе

Едва ли има геймър или родител на геймър, който след като е видял и анализирал ползите и вредите от видео игрите, да бъде убеждаван в ползите.

Настоящата статия е Част първа от серия материали по темата. Предназначена е да убеди или предостави необходимата информация на скептиците по темата – родители, преподаватели и други хора с негативно отношение към видео игрите.

Аз съм твърдо убеден, че геймингът помага за развитието и усъвършенстването ни.

В интернет и медиите има не малко статии от утвърдени специалисти от престижни университети, които по категоричен начин показват ползата от видео игрите. Резултати и извадки от въпросните статии ще може да проследите в следващи материали по темата. В настоящето есе ще изложа наблюдения и аргументи от моя опит.

I. По време на игра процесите, които едновременно протичат при повечето геймъри, включително и при мен, са повече от пет.

1. Играем и изпълняваме определена задача, като следим екран, който е разделен минимум на три;

2. Следим за играта на нашия и на чуждия отбор и определени играчи.

3. Пишем /чатим/, даваме и получаваме инструкции, като комуникацията в повечето случаи е поне на два езика;

4. Говорим по гласов чат или скайп отново на повече от два езика.

5. Записваме на живо и говорим на микрофон за предавания на живо /част от геймърите, които предават на живо/;

6. Следим коментари и отговаряме на тях по време на играта.

Нормалният геймър извършва около 150 движения в минута /3 в секунда/, а професионалният – около 10 движения в секунда /600 в минута/.

Средното време за реакция на човек е 250 милисекунди /0.25 секунди/, а средното време за реакция на геймър е 160 милисекунди /0.16 секунди/

II. Игрите, които се играят и изучават от един геймър, варират от 2 до 30 годишно.

III. Времето, прекарано в една игра, е от 50 до 1200 часа годишно, в зависимост от интереса.

IV. Игрите са многообразни по вид и жанр /eкшън, стратегия, симулатор и др./ и развиват определени способности.

V. Геймърското хардуер оборудване /Компютри и периферия/ са скъпи високопроизводителни машини и всеки геймър ги познава добре.

В заключение искам да отбележа, че човекът, който отделя повече време за видео игри /геймърът/, за разлика от хората, които не играят, има следните предимства :

  • Спокойно може да изпълнява няколко задачи /процеса/, докато учи или работи;
  • Преодолява по-лесно комуникативни и езикови бариери;
  • Усвоява и изучава по-бързо различни по вид и сложност софтуерни продукти;
  • С лекота създава международни приятелства и контакти;
  • Времето за реакция и скоростта при работа с компютри, телефони, таблети и други са по-добри;
  • Технически е добре запознат с характеристиките и особеностите на компютърната техника и устройствата;
  • Многообразието от различни ситуации при различните игри изгражда в него комбинативност и бързо взимане на решения в критични моменти;

В следващите материали по темата ще бъдат представени повече данни и препратки към материали от утвърдени специалисти.

Vasil Anastasov
Unity Developer

Leave A Comment

Related Posts