Същност на проекта:

Настоящия проект ще помогне при преодоляването на пречките по пътя на младия разработчик, като предлага решение на съпътстващите проблеми.

Проблем 1 (Финансов). Не всеки ученик от седми до дванадесети клас разполага с необходимите парични средства за обучение.

Проблем 2 (Техника). Малка част от учениците разполагат с необходимата техника и компютри за разработване на приложения за компютър и Виртуална Реалност.

Проблем 3 (Постоянство). Изкарването на курс в академия или училище не е достатъчно и е необходимо продължително време за самообучение.

Проблем 4 (Контакти). При създаването на приложение/игра има дейности и процеси, които не са по възможностите на започващия и средно напредналия разработчик.

Проблем 5 (Среда). Трудно е да намериш добронамерена “offline” среда, в която да получиш подкрепа, когато си начинаещ.

Проблем 6 (Реализация). За стартиращ разработчик е предизвикателство презентирането и популяризирането на собствените му проекти и умения.

За напредналите това ще бъде комфортно място за работа споделяне на знания и нови приятелства.

Цели

Създаване на концепция и осигуряване на място с необходимите условия и среда, където всеки начинаещ или напреднал ще може да развие или реализира своите умения и проекти. Концепцията на DevHubOne ще помогне на своите членове да:

 • Развият базови познания за разработване, когато са начинаещи.
 • Придобият практически умения на базата на изработване на реални проекти или игри;
 • Създадат професионални контакти;
 • Изградят подходящо портфолио;
 • Разработят собствени проекти, като сведат до минимум проблемите съпътстващи индивидуалните разработчици;

Предназначение

Залата е предназначена за безплатно обучение, самообучение и споделяне знания на разработчици на игри и приложения на Unity3d. Това е място където хора с общи интереси в разработването ще имат възможност да попаднат в подходяща среда и да използват наличната техника безплатно. Възрастовите ограничения са за учащи под 14 години.

В залата ще може да се правят следните дейности:

 • Седмично в определени часове ще бъдат провеждани безплатни курсове, а през останалото време достъпа до техниката ще е безплатен за всеки член на DevHubOne;
 • Презентиране на собствени проекти и игри;
 • Организиране на събития свързани с разработването и обучението за ВР;
 • Осигуряване безплатен достъп освен на разработчици също и на програмисти, 3д артисти или всеки, който има отношение към разработването на игри и приложения;
 • Безплатните курсове ще се провеждат на основата на готови проекти и последващо презентиране. Принципа на “учене чрез правене”.

Описание на залата

Помещение около 120 квадратни метра в София близо до метростанция, което има:

 • Работно време: 7 дни в седмицата 365 дни в годината от 9 до 22 часа.
 • От 15 до 18 компютърни места за разработване.
 • 3-4 станции за Виртуална Реалност за обучение и тестване на ВР игри и приложения.
 • Място за обсъждане на проекти (маса с пуфове и столове).
 • Видео екран и бяла дъска за презентации и обучение.
 • Площ за заснемане на презентационни клипове.
 • Маса за кафе, чай и мини хладилник.
 • За вманиачени разработчици или екстремно разработване на проект или игра и след 22 часа. (за над 18 годишни)

Етапи на създаване на залата

Първи етап: 1-2 години (до събиране на необходимия ресурс.) Онлайн, който включва създаване на сайт и онлайн курс който да може да се гледа безплатно.

Втори етап: Създаване на ЗАЛАТА

Залата ще започне да функционира при осигуряване на:

 • Зала или средства за наемане за минимум 1 година.
 • 8 бр. Оборудвани места (бюра, компютри, монитори).
 • Заплата за “Зала Админ.”. За времето от 9 до 22ч. в което аз или член с ранг Админ. не можем да присъстваме ще е необходим човек, който да осигури нормалното функциониране на ЗАЛАТА.

Финансиране

Финансирането ще се осигурява от работа по различни проекти, кандидатстване по програми, партньорства, workshops/семинари, презентации, специализирани курсове и мероприятия.

Разчетите които съм направил ми дават основание да смятам че устойчиво функциониране на вече създадена “зала” и минимална печалба могат да се постигнат при :

 • 12% От работното време на залата да е платено(добре продадено).
 • Приходи от реализиране на проекти (игри приложения и др.) създадени в залата или от мен.

От кандидатстване по различни програми поради специфичния характер на дейността не залагам големи очаквания. Но при евентуални постъпления, средствата ще се използват за създаване на проекти и закупуване, скъпоструващо оборудване на залата.

Към настоящия момент от работа по различни проекти съм осигурил отбелязаните с 😉 неща.

😉 – Осигурено 😇 – В процес 😈– не е осигурено

VR Headset HTC VIVE  (2бр.) Очила за Виртуална реалност.

😉

Компютри 2бр.

😉

360 камера Insta OneX 1бр.

😉

Adobe creative cloud 21 програми + фотошоп и премиер 

😉

Микрофон за подкаст 1 бр.

😉

Unity Assets повече от  500 бр. 

😉

VR case за тестване на VR Приложения за телефон 3 бр.

😉

Android mobile за тестване samsung s6 2 бр.

😉

Табло за писане блок схеми 1200х2200

😉

Принтер 1 бр.

😉

Мини хладилник 

😉

Статив 1 бр.

😉

Кафемашина

😉

Кана за чай

😉

Кошчета 2бр.

😉

Стойка за дизенфектант с педал 2бр.

😉

Кошчета 2бр.

😉

DSLR Камера и Обектив за 360 снимки

😉
Цветен принтер + Мини плотер за стикери

😉

Профили в Социални мрежи

😇

Сайт на DHO

😇

Oculus Quest 2 😉

Зала около 120м2 в София близо до спирка на метро

😈

Бюра 18 бр.

😈

Столове 18 бр. 

😈

Компютри 16 бр.

😈

Монитори 18 бр.

😈

VR Headset 3 бр. 

😈

Софтуер windows 18 лиценза

😈

Телевизор 1 бр.

😈

DSLR Камера с обектив и 360 глава за висококачествени 360 снимки 

😉

Библиотека (шкаф) за книги и ученици 2 бр.

😈

Ipad 2 бр. За тестване на Ios приложения.

😈

Подвижна дъска 1 бр.

😈

Пуфове 4-6 бр.

😈

Маса за обсъждане на проекти 1 бр.

😈

Посетителски стола 2бр. 

😈